Xuất khẩu Lao động Nhật Bản, Xuất khẩu Lao động Hàn Quốc... Xuất khẩu Lao động Nhật Bản, Xuất khẩu Lao động Hàn Quốc...

Xuất khẩu Lao động Nhật Bản - Du học Nhật Bản

Trung tâm Xuất khẩu Lao động Nhật Bản, Xuất khẩu Lao động Hàn Quốc, Xuất khẩu Lao động Malaysia, Xuất khẩu Lao động Qatar, ...

21 tháng 2, 2017

Tuyển lao động xuất khẩu Nhật Bản tháng 3/2017

Tuyển lao động xuất khẩu Nhật Bản tháng 3/2017

Thông báo tuyển dụng lao động xuất khẩu Nhật Bản tháng 03/2017: Ngày tu... Đọc thêm »

19 tháng 2, 2017

Tuyển lao động làm việc tại Hàn Quốc theo diện Visa kĩ sư: E7

Tuyển lao động làm việc tại Hàn Quốc theo diện Visa kĩ sư: E7

Tuyển lao động làm việc tại Hàn Quốc theo diện Visa kĩ sư: E7 1. Điều kiện: Tốt nghiệp trung ... Đọc thêm »

Tuyển lao động nam chế biến thực phẩm Nhật Bản tháng 02/2017

Tuyển lao động nam chế biến thực phẩm Nhật Bản tháng 02/2017

Tuyển lao động nam xuất khẩu Nhật Bản - Chế biến thực phẩm 1. Công việc 1 Nội dung: ch... Đọc thêm »

Tuyển lao động nam làm xây dựng Nhật Bản tháng 02/2017

Tuyển lao động nam làm xây dựng Nhật Bản tháng 02/2017

Tuyển lao động nam xuất khẩu Nhật Bản - Đơn hàng xây dựng (làm nhà vườn trồng rau, công việc nhẹ nh... Đọc thêm »

18 tháng 2, 2017

Tuyển Lao Động nữ Xuất Khẩu Nhật Bản tháng 02/2017

Tuyển Lao Động nữ Xuất Khẩu Nhật Bản tháng 02/2017

Tuyển lao động nữ xuất khẩu Nhật Bản - Đơn hàng chế biến thủy sản 1. Nội dung công việc: ... Đọc thêm »

26 tháng 2, 2016

 Xuất khẩu lao động nhật bản – Làm: Lao động Phổ thông - Tỉnh Kagawa - Hirosima số lượng 18 nam

Xuất khẩu lao động nhật bản – Làm: Lao động Phổ thông - Tỉnh Kagawa - Hirosima số lượng 18 nam

Đơn hàng: Lao động Phổ thông Làm việc tại Kagawa - Hirosima   -Nhật Bản Số lượng: 18 nam Tuổi... Đọc thêm »

Xuất khẩu lao động nhật bản – Làm: May Công nghiệp - Tỉnh Kagawa - Hirosima số lượng 6 nữ

Xuất khẩu lao động nhật bản – Làm: May Công nghiệp - Tỉnh Kagawa - Hirosima số lượng 6 nữ

Đơn hàng: May Công nghiệp Làm việc tại: Kagawa - Hirosima   -Nhật Bản Số lượng: 6 nữ Tuổi từ:... Đọc thêm »