Tổng hợp một số đơn hàng xuất khẩu lao động nhật bản hot tháng 4 | Xuất khẩu Lao động Nhật Bản Lương Cao Tổng hợp một số đơn hàng xuất khẩu lao động nhật bản hot tháng 4

Xuất khẩu Lao động Nhật Bản - Du học Nhật Bản

Trung tâm Xuất khẩu Lao động Nhật Bản, Xuất khẩu Lao động Hàn Quốc, Xuất khẩu Lao động Malaysia, Xuất khẩu Lao động Qatar, ...

4 tháng 4, 2019

Tổng hợp một số đơn hàng xuất khẩu lao động nhật bản hot tháng 4

TỔNG HỢP MỘT SỐ ĐƠN HÀNG NAM + NỮ THI TUYỂN THÁNG 4/2019

TUYỂN 9 NAM CƠ KHÍ TỔNG HỢP
 • Lương CB: khoảng 34 triệu đồng / tháng
 • Công việc : Sơn, hàn két sắt, tủ, giá kệ
 • Nơi làm việc :Tỉnh OSAKA
 • Thi tuyển phỏng vấn: Tháng 04/2019
 • Nhập cảnh dự kiến tháng 10 năm 2019
YÊU CẦU VÀ QUYỀN LỢI
 • Giới tính: NAM
 • Độ tuổi: 19 đến 30 tuổi
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Chiều cao 1m60 trở lên; Cân nặng 50 kg trở lên 
 • Không có hình xăm 
 • Lương cơ bản khoảng 34 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca)
 • BHYT, BHXH... và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật Nhật Bản.
THỜI HẠN HỢP ĐỒNG: 03 năm

-----------🍀 🍀 🍀 ------------
TUYỂN 6 NAM ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM
 • Lương cơ bản khoảng trên 28 triệu đồng / tháng (CHƯA TÍNH LÀM THÊM)
 • Công việc : đóng gói sản phẩm công nghiệp, phân bón, đất
 • Nơi làm việc :Tỉnh TOCHIGI
 • Thi tuyển phỏng vấn: Tháng 04/2019
 • Nhập cảnh dự kiến tháng 11 năm 2019
YÊU CẦU VÀ QUYỀN LỢI
 • Giới tính: NAM
 • Độ tuổi: 20 đến 32 tuổi
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Chiều cao 1m60 trở lên; Cân nặng 50 kg trở lên 
 • Không có hình xăm 
 • Lương cơ bản khoảng trên 28 triệu đồng / tháng
 • BHYT, BHXH... và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật Nhật Bản.
THỜI HẠN HỢP ĐỒNG: 03 năm
TUYỂN 27 NỮ KIỂM TRA MÁY
 • Lương cơ bản khoảng 31 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca)
 • Công việc : Kiểm tra sản phẩm, linh kiện cảm biến ô tô
 • Nơi làm việc : AICHI
 • Thi tuyển phỏng vấn dự kiến: Tháng 04/2019
 • Nhập cảnh dự kiến tháng 9 năm 2019
YÊU CẦU VÀ QUYỀN LỢI
 • Giới tính: NỮ
 • Độ tuổi: 18 đến 30 tuổi
 • Không yêu cầu tình trạng hôn nhân
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Chiều cao 1m50 trở lên; Cân nặng 40 kg trở lên 
 • Không có hình xăm 
 • Lương cơ bản khoảng 31 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca)
 • BHYT, BHXH... và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật Nhật Bản.
THỜI HẠN HỢP ĐỒNG: 03 năm

-----------🍀 🍀 🍀 ------------
TUYỂN 9 NAM CƠ KHÍ TỔNG HỢP
 • Lương cơ bản khoảng 34 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca)
 • Công việc : Sơn, hàn két sắt, tủ, giá kệ
 • Nơi làm việc :Tỉnh OSAKA
 • Thi tuyển phỏng vấn: Tháng 04/2019
 • Nhập cảnh dự kiến tháng 10 năm 2019
YÊU CẦU VÀ QUYỀN LỢI
 • Giới tính: NAM
 • Độ tuổi: 19 đến 30 tuổi
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Chiều cao 1m60 trở lên; Cân nặng 50 kg trở lên 
 • Không có hình xăm 
 • Lương cơ bản khoảng 34 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca)
 • BHYT, BHXH... và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật Nhật Bản.
THỜI HẠN HỢP ĐỒNG: 03 năm

TUYỂN 21 NỮ KIỂM TRA MÁY
 • Lương giờ 800 yên, lương tháng cơ bản khoảng 13,5 Man ( khoảng trên 27 triệu đồng/tháng)
 • Công việc : Kiểm tra ngoại quan sản phẩm
 • Nơi làm việc : KAGOSHIMA
 • Thi tuyển phỏng vấn dự kiến: Tháng 04/2019
 • Nhập cảnh dự kiến tháng 10 năm 2019
YÊU CẦU VÀ QUYỀN LỢI
 • Giới tính: NỮ
 • Độ tuổi: 18 đến 30 tuổi
 • Không yêu cầu tình trạng hôn nhân
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Chiều cao 1m50 trở lên; Cân nặng 40 kg trở lên 
 • Không có hình xăm 
 • Lương cơ bản khoảng trên 27 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca)
 • BHYT, BHXH... và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật Nhật Bản.
THỜI HẠN HỢP ĐỒNG: 03 năm
-----------🍀 🍀 🍀 ------------
TUYỂN 3 NAM KIỂM TRA MÁY
 • Lương cơ bản khoảng trên 32 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca )
 • Công việc : Sử dụng máy móc, thước đo để kiểm tra sản phẩm
 • Nơi làm việc :Tỉnh AI CHI
 • Thi tuyển phỏng vấn: Tháng 04/2019
 • Nhập cảnh dự kiến tháng 9 năm 2019
YÊU CẦU VÀ QUYỀN LỢI
 • Giới tính: NAM
 • Độ tuổi: 18 đến 30 tuổi
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Chiều cao 1m60 trở lên; Cân nặng 50 kg trở lên 
 • Không có hình xăm 
 • Lương cơ bản khoảng trên 32 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca )
 • BHYT, BHXH... và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật Nhật Bản.

THỜI HẠN HỢP ĐỒNG: 03 năm

TUYỂN 6 NAM ĐIỀU KHIỂN MÁY XÂY DỰNG

 • Lương cơ bản khoảng trên 30 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca )
 • Công việc : Điều khiển các máy móc xây dựng ngoài công trình
 • Nơi làm việc :Tỉnh SAITAMA
 • Thi tuyển phỏng vấn: Tháng 04/2019
 • Nhập cảnh dự kiến tháng 10 năm 2019
YÊU CẦU VÀ QUYỀN LỢI
 • Giới tính: NAM
 • Độ tuổi: 18 đến 35 tuổi
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cấp 2 trở lên
 • Chiều cao 1m60 trở lên; Cân nặng 50 kg trở lên 
 • Không có hình xăm 
 • Lương cơ bản khoảng trên 30 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca )
 • BHYT, BHXH... và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật Nhật Bản.
THỜI HẠN HỢP ĐỒNG: 03 năm

-----------🍀 🍀 🍀 ------------
TUYỂN 9 NỮ GIA CÔNG, ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM
 • Lương cơ bản khoảng 35 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca)
 • Công việc : Đo đạc, cắt và đóng gói các sản phẩm thép
 • Nơi làm việc : AICHI
 • Thi tuyển phỏng vấn dự kiến: Tháng 04/2019
 • Nhập cảnh dự kiến tháng 12 năm 2019
YÊU CẦU VÀ QUYỀN LỢI
 • Giới tính: NỮ
 • Độ tuổi: 18 đến 24 tuổi
 • Tình trạng hôn nhân : độc thân
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Chiều cao 1m50 trở lên; Cân nặng 40 kg trở lên 
 • Không có hình xăm 
 • Lương cơ bản khoảng 35 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca)
 • BHYT, BHXH... và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật Nhật Bản.
THỜI HẠN HỢP ĐỒNG: 03 năm

-----------🍀 🍀 🍀 ------------
TUYỂN 6 NAM LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG
Lương cơ bản khoảng trên 40 triệu đồng / tháng 
Công việc : Lắp đặt đường ống, rửa, vệ sinh bằng máy cáo áp
Nơi làm việc :Tỉnh AICHI
Thi tuyển phỏng vấn: Tháng 04/2019
Nhập cảnh dự kiến tháng 2 năm 2020
YÊU CẦU VÀ QUYỀN LỢI

 • Giới tính: NAM
 • Độ tuổi: 22 đến 30 tuổi
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cấp 2 trở lên
 • Chiều cao 1m60 trở lên; Cân nặng 50 kg trở lên 
 • Không có hình xăm 
 • Lương cơ bản khoảng trên 40 triệu đồng / tháng 
 • BHYT, BHXH... và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật Nhật Bản.
THỜI HẠN HỢP ĐỒNG: 03 năm

-----------🍀 🍀 🍀 ------------
TUYỂN 48 NAM CƠ KHÍ Ô TÔ
 • Lương cơ bản khoảng trên 30 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca )
 • Công việc : Sản xuất các bộ phận xe ô tô, ống xả nguyên liệu, bình xăng..,
 • Nơi làm việc :Tỉnh OKAYAMA
 • Thi tuyển phỏng vấn: Tháng 04/2019
 • Nhập cảnh dự kiến tháng 10 năm 2019
YÊU CẦU VÀ QUYỀN LỢI
 • Giới tính: NAM
 • Độ tuổi: 18 đến 30 tuổi
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Chiều cao 1m60 trở lên; Cân nặng 50 kg trở lên 
 • Không có hình xăm 
 • Lương cơ bản khoảng trên 30 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca )
 • BHYT, BHXH... và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật Nhật Bản.
THỜI HẠN HỢP ĐỒNG: 03 năm

-----------🍀 🍀 🍀 ------------
TUYỂN 9 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ HÀN XÌ
 • Lương cơ bản khoảng trên 30 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca )
 • Công việc : Hàn bán tự động, hồ quang, gia công kim loại
 • Nơi làm việc :Tỉnh OSAKA
 • Thi tuyển phỏng vấn: Tháng 04/2019
 • Nhập cảnh dự kiến tháng 10 năm 2019
YÊU CẦU VÀ QUYỀN LỢI
 • Giới tính: NAM
 • Độ tuổi: 18 đến 30 tuổi
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Chiều cao 1m60 trở lên; Cân nặng 50 kg trở lên 
 • Không có hình xăm 
 • Lương cơ bản khoảng trên 30 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca )
 • BHYT, BHXH... và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật Nhật Bản.
THỜI HẠN HỢP ĐỒNG: 03 năm

-----------🍀 🍀 🍀 ------------
TUYỂN 9 NAM GIA CÔNG KIM LOẠI
 • Lương cơ bản khoảng 28 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca)
 • Công việc : Hoàn thiện khuôn kim loại
 • Nơi làm việc :Tỉnh FUKUOKA
 • Thi tuyển phỏng vấn: Tháng 04/2019
 • Nhập cảnh dự kiến tháng 11 năm 2019
YÊU CẦU VÀ QUYỀN LỢI
 • Giới tính: NAM
 • Độ tuổi: 22 đến 30 tuổi
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Chiều cao 1m60 trở lên; Cân nặng 50 kg trở lên 
 • Không có hình xăm 
 • Lương cơ bản khoảng 28 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca)
 • BHYT, BHXH... và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật Nhật Bản.
THỜI HẠN HỢP ĐỒNG: 03 năm

-----------🍀 🍀 🍀 ------------
TUYỂN 9 NAM KIỂM TRA MÁY
 • Lương cơ bản khoảng trên 27 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca)
 • Công việc : Kiểm tra ngoại quan sản phẩm
 • Nơi làm việc : KAGOSHIMA
 • Thi tuyển phỏng vấn dự kiến: Tháng 04/2019
 • Nhập cảnh dự kiến tháng 10 năm 2019
YÊU CẦU VÀ QUYỀN LỢI
 • Giới tính: NAM
 • Độ tuổi: 18 đến 30 tuổi
 • Không yêu cầu tình trạng hôn nhân
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Chiều cao 1m60 trở lên; Cân nặng 50 kg trở lên 
 • Không có hình xăm 
 • Lương cơ bản khoảng trên 27 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca)
 • BHYT, BHXH... và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật Nhật Bản.
THỜI HẠN HỢP ĐỒNG: 03 năm

-----------🍀 🍀 🍀 ------------
TUYỂN 15 NAM GIÀN GIÁO
 • Lương cơ bản khoảng 35 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca )
 • Công việc : Tháo lắp giàn giáo các công trình kè đường…
 • Nơi làm việc :Tỉnh AICHI
 • Thi tuyển phỏng vấn: Tháng 04/2019
 • Nhập cảnh dự kiến tháng 10 năm 2019
YÊU CẦU VÀ QUYỀN LỢI
 • Giới tính: NAM
 • Độ tuổi: 18 đến 30 tuổi
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cấp 2 trở lên
 • Chiều cao 1m60 trở lên; Cân nặng 50 kg trở lên 
 • Không có hình xăm 
 • Lương cơ bản khoảng 35 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca )
 • BHYT, BHXH... và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật Nhật Bản.
THỜI HẠN HỢP ĐỒNG: 03 năm

-----------🍀 🍀 🍀 ------------
TUYỂN 18 NAM CƠ KHÍ GIA DỤNG, VĂN PHÒNG
 • Lương cơ bản khoảng 29 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca))
 • Công việc : sản xuất các đồ dùng trong nhà, đồ dùng văn phòng
 • Nơi làm việc :Tỉnh SHIGA
 • Thi tuyển phỏng vấn: Tháng 04/2019
 • Nhập cảnh dự kiến tháng 10 năm 2019
YÊU CẦU VÀ QUYỀN LỢI
 • Giới tính: NAM
 • Độ tuổi: 18 đến 30 tuổi
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Chiều cao 1m60 trở lên; Cân nặng 50 kg trở lên 
 • Không có hình xăm 
 • Lương cơ bản khoảng 29 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca)
 • BHYT, BHXH... và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật Nhật Bản.
THỜI HẠN HỢP ĐỒNG: 03 năm
-----------🍀 🍀 🍀 ------------
TUYỂN 18 NAM KIỂM TRA MÁY
 • Lương cơ bản khoảng 31 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca)
 • Công việc : Kiểm tra ngoại quan sản phẩm
 • Nơi làm việc : AICHI
 • Thi tuyển phỏng vấn dự kiến: Tháng 04/2019
 • Nhập cảnh dự kiến tháng 10 năm 2019
YÊU CẦU VÀ QUYỀN LỢI
 • Giới tính: NAM
 • Độ tuổi: 18 đến 30 tuổi
 • Không yêu cầu tình trạng hôn nhân
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Chiều cao 1m60 trở lên; Cân nặng 50 kg trở lên 
 • Không có hình xăm 
 • Lương cơ bản khoảng 31 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca)
 • BHYT, BHXH... và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật Nhật Bản.
THỜI HẠN HỢP ĐỒNG: 03 năm
-----------🍀 🍀 🍀 ------------
TUYỂN 18 NAM SẢN XUẤT ĐỒ ĐẠC TRONG NHÀ
 • Lương cơ bản khoảng trên 30 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca)
 • Công việc : sản xuất các đồ dùng, thiết bị trong nhà
 • Nơi làm việc :Tỉnh AICHI
 • Thi tuyển phỏng vấn: Tháng 04/2019
 • Nhập cảnh dự kiến tháng 9 năm 2019
YÊU CẦU VÀ QUYỀN LỢI
 • Giới tính: NAM
 • Độ tuổi: 18 đến 30 tuổi
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Chiều cao 1m60 trở lên; Cân nặng 50 kg trở lên 
 • Không có hình xăm 
 • Lương cơ bản khoảng trên 30 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca)
 • BHYT, BHXH... và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật Nhật Bản.
THỜI HẠN HỢP ĐỒNG: 03 năm
-----------🍀 🍀 🍀 ------------
TUYỂN 18 NAM SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ 
 • Lương cơ bản khoảng 31 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca)
 • Công việc : Sản xuất các bộ phận, linh kiện xe ô tô
 • Nơi làm việc :Tỉnh OSAKA
 • Thi tuyển phỏng vấn: Tháng 04/2019
 • Nhập cảnh dự kiến tháng 10 năm 2019
YÊU CẦU VÀ QUYỀN LỢI
 • Giới tính: NAM
 • Độ tuổi: 18 đến 30 tuổi
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Chiều cao 1m60 trở lên; Cân nặng 50 kg trở lên 
 • Không có hình xăm 
 • Lương cơ bản khoảng 31 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca)
 • BHYT, BHXH... và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật Nhật Bản.
THỜI HẠN HỢP ĐỒNG: 03 năm

-----------🍀 🍀 🍀 ------------
TUYỂN 18 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN
 • Lương cơ bản khoảng 31 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca)
 • Công việc : Chế biến rau, thịt, thủy sản 
 • Nơi làm việc : SAITAMA
 • Thi tuyển phỏng vấn dự kiến: Tháng 04/2019
 • Nhập cảnh dự kiến tháng 10 năm 2019
YÊU CẦU VÀ QUYỀN LỢI
 • Giới tính: NỮ
 • Độ tuổi: 18 đến 30 tuổi
 • Không yêu cầu tình trạng hôn nhân
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Chiều cao 1m50 trở lên; Cân nặng 40 kg trở lên 
 • Không có hình xăm 
 • Lương cơ bản khoảng 31 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca)
 • BHYT, BHXH... và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật Nhật Bản.
THỜI HẠN HỢP ĐỒNG: 03 năm

-----------🍀 🍀 🍀 ------------
TUYỂN 18 NỮ KIỂM TRA MÁY
 • Lương cơ bản khoảng 31 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca)
 • Công việc : Kiểm tra ngoại quan sản phẩm
 • Nơi làm việc : AICHI
 • Thi tuyển phỏng vấn dự kiến: Tháng 04/2019
 • Nhập cảnh dự kiến tháng 10 năm 2019
YÊU CẦU VÀ QUYỀN LỢI
 • Giới tính: NỮ
 • Độ tuổi: 18 đến 30 tuổi
 • Không yêu cầu tình trạng hôn nhân
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
 • Chiều cao 1m50 trở lên; Cân nặng 40 kg trở lên 
 • Không có hình xăm 
 • Lương cơ bản khoảng 31 triệu đồng / tháng ( chưa bao gồm tăng ca)
 • BHYT, BHXH... và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật Nhật Bản.
THỜI HẠN HỢP ĐỒNG: 03 năm

-----------🍀 🍀 🍀 ------------
LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ TƯ VẤN:
 Hotline: 0943.643.246 (Zalo)
 Website: https://www.xuatkhaulaodong.org/
🏡 Địa chỉ: Tầng 4, Toà V4, Home city, Phố Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội


1
Cùng SHARE bài viết để chia sẻ cơ hội việc làm cho mọi người bạn nhé!
Quảng cáo: hoa-don-dien-tu-vnpt

Thông tin mới nhất


 
Hotline